Bijlagen

Staat Personele capaciteit

Onderstaande tabel geeft inzicht in de personele sterkte in 2021 ten opzichte van 2020 (in fte's en loonsom).
.

(bedragen x 1.000)

rekening 2020

begroting 2021

rekening 2021

Organisatie eenheid

formatie

loonsom

formatie

loonsom

formatie

loonsom

Formatief personeel:

Raadsgriffie

1,61

147

1,61

154

1,61

156

Gemeentesecretaris

1

113

1

119

1

123

Staf

1

78

1

117

2

205

Afdeling Omgevingsbeheer

31,33

2.130

31,33

2.247

32,33

2.240

Afdeling Samenleving (vh: Dienstverlening en Informatie)

26,78

1.812

26,78

1.922

26,93

1.850

Afdeling Bedrijfsvoering

20,46

1.448

20,46

1.501

21,96

1.595

Afdeling Leefomgeving (vh: Beleid en Projecten)

22,83

1.812

22,83

1.897

28,72

1.875

Totaal generaal

105,01

7.540

105,01

7.957

114,55

8.044

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17