6. Financiën en bedrijfsvoering

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

Gemeenschappelijke regeling

BNG Bank N.V.

Deelneming door aandelenbezit

Coöperatieve vereniging Dimpact

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Samenwerking Gemert-Bakel  -  Laarbeek

Gemeenschappelijke regeling

Stichting Bizob

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen .

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17