Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien

Overzicht aanwending bedrag onvoorzien

(Bedragen x 1.000)

Saldo

Primitieve begroting

15

2e Tussenrapportage 2021

Bijstelling diverse posten

-15

Saldo onvoorzien eind 2021

0

Saldo

Primitieve begroting

60

Raad 20 mei 2021

Voorbereiding vervangen brug Stapweg Beek en Donk

-25

2e Tussenrapportage 2021

Aanschaf mobiele airco's Ontmoetingscentrum Beek en Donk

-8

2e Tussenrapportage 2021

Bijstelling diverse posten

-24

2e Tussenrapportage 2021

Oplaadpaal t.b.v. dienstauto bode/landmeter

-3

Saldo onvoorzien eind 2021

0

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 11:02:01 met de export van 07/07/2022 14:58:17